Tijana Radić

Inž. medicinske biohemije
mag. farm. Tijana Radić, med. biohem.

Tijana Radić je inženjer medicinske biohemije, koja vam je na usluzi pri obavljanju raznih laboratorijskih analiza.

Farmaceutski fakultet završila je u Beograd i stekla zvanje magistra farmacije medicinski biohemičar 2010. godine. Od tada je zaposlena u Bolnici Zvornik.

Na stranici Laboratorija možete pročitati više o uslugama koje nudimo iz ove oblasti medicine, te zakazati pregled putem interneta popunjavanjem jednostavnog kontakt formulara.