Značajno unapređenje neurohirurgije kupovinom novog neurohirurškog mikroskopa

Značajno unapređenje neurohirurgije kupovinom novog neurohirurškog mikroskopa

Specijalna bolnica iz hirurških oblasti „Boksit“ obezbeđuje usluge sekundarnog i tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite kroz rad hirurškog odjeljenja i odsjeka drugih hirurških disciplina.

Kroz duži niz godina afirmisala se neurohirurgija na čelu sa šefom odsjeka Prim. dr sci. med. Miljanom Mihajlovićem iz Beograda, u obavljanju složenih hirurških procedura diskus hernija: hirurgija diskus hernija klasične i mikrohirurške procedure, neurolize i neurorafije, operativno liječenje karpalnog tunela, tumori perifernog nervnog sistema, blokada radikularnih nerava, konzervativna terapija akutnog bolnog sindroma i drugo….

Kupovinom novog neurohirurškog mikroskopa značajno je podignut nivo mikrohirurških procedura iz oblasti neurohirurgije kao i plastično-rekonstruktivne hirurgije.

Mikrodiscektomija je minimalno invazivna operacija koja se koristi za uklanjanje hernije diska koja izaziva neurološko oštećenje ili dugotrajan išijas i pored provedenog konzervativnog liječenja (stacionarni banjski tretmani, ambulantni fizikalni tretmani, farmako terapija).
U ovoj operaciji se korištenjem operacijskog mikroskopa precizno uklanjaju svi dijelovi hernije, a sačuva stabilnost segmenta kičmenog stuba, tako se smanjuju moguće komplikacije operacije, ubrzava se oporavak bolesnika i skraćuje vrijeme rehabilitacije. Boravak u bolnici je 3-4 dana, a povratak na posao je moguć nakon šest sedmica.