Bezbolni porođaji u porodilištu Boksit Milići

Bezbolni porođaji u porodilištu Boksit Milići

Sve je veći broj porodilja koje žele da se porađaju pod dejstvom epidurala i olakšaju sebi porođaj korištenjem ove vrste anestezije.

Epiduralna anestezija je vrsta regionalne anestezije koja blokira bol u donjem dijelu tijela. Svrha epidurala pri porodu je da obezbjedi analgeziju, odnosno smanjenje bola, a ne anesteziju, koja dovodi do potpunog gubitka bilo kakvog osjećaja.

Glavni razlog povećanja korištenja epidurala pri porodu je manji strah porodilja i njihova veća zainteresovanost za korištenje modernijih pristupa porođaju.

Veoma važna prednost je i u tome što porodilja nije pospana nakon porođaja, te joj se na taj način omogućava da ranije uspostavi kontakt sa svojim djetetom i započne dojenje, dijete je budnije, te se uspostavlja bolja kontrola bolova nakon porođaja.