Obavještenje – Sklopljen ugovor sa FZO RS

Obavještenje – Sklopljen ugovor sa FZO RS

ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti “Boksit” Milići je sklopila ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske o pružanju bolničkih zdravstvenih usluga osiguranim licima Fonda u 2024. godini.

U skladu sa time, svi osiguranici Fonda, mogu se i ove godine liječiti u našoj Bolnici sa uputnicom za bolničko liječenje, kao i do sada.

Ovim putem želimo da istaknemo izuzetnu saradnju za Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koja se odvija bez ikakvih problema, na obostrano zadovoljstvo, a koje se ogleda u tome što smo i ove godine sklopili ugovor o pružanju bolničkih zdravstvenih usluga.