Saopštenje

Saopštenje

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojim se predviđa obavezno lično učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, počev od 01.08.2018. godine, vršiće se naplata participacije, u P.J. “Specijalistički medicinski centar” Kompanije “Boksit” Milići, koja se kreće u rasponu od 0,80 KM pa najviše do 5,20 KM, zavisno od vrste usluge.

Participacija se plaća na licu mjesta.

Izvršni direktor Kompanije

Gordana Zarić, dipl. ek.

Primjer saopštenja mozete preuzeti klikom na link.